stolthed som ledelsesværktøj

Stolthed som ledelsesværktøj


Som ung og usprød handelsskoleelev troede jeg at en karriere

som revisor var noget for mig.


  Den vildfarelse kom jeg heldigvis ud af efter en jobsamtale,

som jeg dagen efter kvitterede for ved at trække min ansøgning.


Et par år efter måtte jeg derfor nødvendigvis vælge organisation som speciale,

da jeg skulle vælge 2. del på handelshøjskolen.


Det åbnede en alternativ verden - som i Narnia - for mig,

og jeg er lykkelig over at mit valg ikke kunne have været anderledes.


Studiet bragte mig på sporet af begrebet stolthed som ledelsesværktøj,

og jeg fik et flot 6-tal for min hovedopgave.

Gennemsnittet var 6,3.


Et par år efter vandt jeg en 2. præmie i en konkurrence,

med en artikel baseret på min forskning om stolthed.

Og 5.000 kr. - det var også mange penge dengang.


Nu, 30 år efter, bruges begrebet stolthed stadig ikke bevidst

- og jeg ved ærlig talt ikke om der er lys i sigte.


Men her i skrivende stund i 2018 oplever jeg,

at begrebet "social kapital" bruges mere og mere

- og sjovt nok er grundpillerne i "social kapital" de samme,

som dannede grundlaget for min forskning og min artikel om stolthed.
fromsejers fingeraftryk

FRO

MSE

JER