dsa


fromsejers fingeraftryk


DSA-nyt arkiv


Danmarks sjoveste A-kasse - om livet på et tilsyneladende helt almindelig og i princippet tilfældigt kontor.

 

Alle navne, episoder, hændelser, problemstillinger, logoer, billeder, insinueringer, påstande eller injurier eller strafbare forhold der ikke lige var til at forudse, er udtryk for tilfældigheder, og uden adækvans i et juridisk perspektiv.

 

Enhver forveksling med nulevende, afdøde eller åndeligt fraværende personer, er udenfor red. ansvar, og må i givet fald bero på et uheldigt sammentræf i tid og sted.

 

Af hensyn til de på kontoret efterladte, er mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele eller dele af dette parallel-dokumentariske materiale ulovligt og straffes efter gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget er forhold vedr. kantinedriften, der straffes efter gældende dansk lov om hovedret.