kernebider 2016


fromsejers fingeraftryk

Film med kernebider


Kjærbølling skrev i sit fantastiske værk "Skandinaviens fugle", i 1875 følgende: "Den er, upåagtet sit plumpe udseende, en snild fugl, som vel forstaaer at undvige farer og efterstræbelser. Hannens egenlige sang er temmelig middelmådig...."


...og så den i dag helt uhørte beskrivelse:


"Kjødet er mindre behageligt, noget seigt og undertiden bittert. Da den ødelægger en stor mængde kirsebær, sukkerærter og andre frugter, er den en forhadt fugl i haverne......ungerne er lettest at komme paa skud. Den fanges i doner, paa limpinde og i netfælder."


Sådan stod det til i det relativt uoplyste 1875, hvor man ikke havde kikkert og litteratur, men bøsse og spækbræt.


Men se nu lige - i 2017 - det smukke øje, den flotte hermelinpelskrave, de blå striber og mønsteret på ryggen - og se så lige det granatapparat af et næb, der knuser kirsebærsten som vi andre tygger smør. Eller noget.


Kernebideren er en ret så sky fugl, der oftest holder sig i trætoppe over 5-7 m - den er ikke ualmindelig, bestemt ikke - så prøv at kigge efter - når du ser en stor plump fugl højt oppe i et træ - oftest alene eller to sammen.

FRO

MSE

JER