colombia 2009


fromsejers fingeraftryk

Colombia - mest Bogota


Der findes omkring 900 fuglearter i Colombia, hvorved det er verdens artsrigeste nation. Jeg har vel set 50 af disse, måske ikke engang så mange, men jeg er godt tilfreds med et par af disse kolibrier, og nogle af de andre eksotiske fugle.


Disse billeder er fra oktober 2009.